Lapsen tiedot

Äidinkieli
Kotikieli

Huoltajat

Ensisijaisen vanhemman tiedot

Suhde lapsen toiseen biologiseen vanhempaan
Henkilö asuu samassa taloudessa toisen henkilön kanssa

Samassa taloudessa asuvan henkilön tiedot

Yhteishuoltajuuteen liittyvän toisen vanhemman tiedot

Lähetetäänkö hoitopäätös yhteishuoltajalle?

Toivottu varhaiskasvatus- / esiopetuspaikka

Toimintamuoto

Toimintamuoto

Hakemuksen peruste

Onko lapsi oikeutettu yli 20 viikkotunnin varhaiskasvatukseen:

Hoidon järjestämisperuste

Hoidon järjestämisperuste

Hoidon tarve

maksuttoman esiopetuksen lisäksi


Hoidon ajankohta

Nykyinen varhaiskasvatus

Lapsen nykyinen varhaiskasvatus

Kuljetus

Mahdollisuus käyttää autoa

Lapsen terveydentila

Perheen muut alle 18-vuotiaat lapset

Sukunimi
Etunimet
Henkilötunnus

Lisätiedot

Yhteistyölupa

Saako tarvittaessa olla yhteydessä eri yhteistyötahojen kanssa (esim. neuvola, perheneuvola) lapsen kehitystä ja terveyttä koskevissa asioissa?

Tulotiedot

Tuloselvityksiä ei ole liitetty tähän hakemukseen koska: